Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej

no image Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "cosinus" W Skierniewicach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Skierniewice, ulica Pomologiczna, nr 6, kod pocztowy: 96100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 473084915. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Cosinus Sp Z O o . Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 468312281, a także przez faks 468312281.