Szkoła Policealna Nr 10 Dla Dorosłych - Katowice

no image Szkoła Policealna Nr 10 Dla Dorosłych to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Katowice, ulica Al. B. Krzywoustego, nr 13, kod pocztowy: 40870. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 272110195. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 322543048, a także za pośrednictwem faksu 322543048.