Szkoła Policealna Nr 1 - Węgorzewo

no image Szkoła Policealna Nr 1 to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Węgorzewo, ulica Bolesława Prusa, nr 10, kod pocztowy: 11600. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 519575322. Osobami uczęszczającymi do placówki są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 874272367, a także przez faks 874272367.