Szkoła Policealna - Pieszyce

no image

Szkoła Policealna to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Pieszyce, ulica Mickiewicza, nr 8, kod pocztowy: 58250. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 891419619. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczebność równa jest 42, z czego 27 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 748365370, a także za pośrednictwem faksu 748365370.