Szkoła Policealna Nr 32 - Poznań

no image Szkoła Policealna Nr 32 to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Poznań, ulica Fredry, nr 13, kod pocztowy: 61701. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 639801567. Uczniami placówki są dzieci lub młodzież. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 618520642, a także przez faks 618510119.