Szkoła Policealna Nr 2 - Włocławek

no image Szkoła Policealna Nr 2 to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Włocławek, ulica Bulwary Im józefa Piłsudskiego, nr 4, kod pocztowy: 87800. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 340195782. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej.