Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Brzegu - Brzeg

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Brzegu to publiczna placówka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Brzeg, ulica Ofiar Katynia, nr 25, kod pocztowy: 49300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 160230345. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 152, z czego 140 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Samorząd Województwa. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 774162383, a także za pośrednictwem faksu 774162383.