Szkoła Policealna Dla Dorosłych Sce - Szczecin

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Sce to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Szczecin, ulica Mieszka I, nr 61c, kod pocztowy: 71011. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 810065840. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Szczecińskie Centrum Edukcyjne. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 914314488, a także za pośrednictwem faksu 914830581.