Szkoła Policealna Kosmetyczna Dla Dorosłych Przy Łódzkiej Szkole Mody-Kosmetologii-Fryzjerstwa

no image Szkoła Policealna Kosmetyczna Dla Dorosłych Przy Łódzkiej Szkole Mody-Kosmetologii-Fryzjerstwa "anagra" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Łódź, ulica Łanowa, nr 4, kod pocztowy: 91103. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 100721311. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Zespół Europejskich Szkół Niepublicznych Sp. Z O.o. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 426521766, a także za pośrednictwem faksu 426521766.