Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 1 Im Stanisława Staszica - Rybnik

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 1 Im Stanisława Staszica to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Rybnik, ulica T Kościuszki, nr 5, kod pocztowy: 44200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 241805487. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 141, z czego 16 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 324221813, a także przez faks 324329816.