Prywatna Szkoła Biznesu - Pruszków

no image Prywatna Szkoła Biznesu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Pruszków, ulica Promyka, nr 24/26, kod pocztowy: 5800. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 012371595. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 227582285, a także za pośrednictwem faksu 227582285.