Szkoła Policealna - Bieruń

no image Szkoła Policealna to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Bieruń, ulica Granitowa, nr 130, kod pocztowy: 43155. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 278297250. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 117, z czego 3 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 322162981, a także przez faks 322163802.