Szkoła Policealna Nr 2 - Wrocław

no image Szkoła Policealna Nr 2 to publiczna placówka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Wrocław, ulica Worcella, nr 3, kod pocztowy: 50448. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 020120898. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 713376112, a także przez faks 713376112.