Szkoła Policealna

no image Szkoła Policealna " Lider' to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Poznań, ulica Hangarowa, nr 14, kod pocztowy: 60409. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 634636365. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 32, z czego 22 jest płci żeńskiej. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 618417410, a także przez faks 618417410.