Studium Ekonomiczne Dla Dorosłych W Pułtusku - Pułtusk

no image Studium Ekonomiczne Dla Dorosłych W Pułtusku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Pułtusk, ulica Aleja Tysiąclecia, nr 12, kod pocztowy: 6100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 130198990. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 236925202, a także przez faks 236924382.