Medyczne Studium Zawodowe - Janów Lubelski

no image Medyczne Studium Zawodowe to publiczna placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Janów Lubelski, ulica Zamoyskiego, nr 57, kod pocztowy: 23300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 432258155. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 20, z czego 17 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Samorząd Województwa, a także 8 pedagogów pracujących na część etatu. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 158723041, a także za pośrednictwem faksu 158723041.