Szkoła Policealna Nr 8 - Poznań

no image Szkoła Policealna Nr 8 to publiczna instytucja edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Poznań, ulica Warzywna, nr 19, kod pocztowy: 61658. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 634380813. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 618200091, a także przez faks 618200091.