Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "prymus" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Piekary Śląskie, ulica Gimnazjalna, nr 24, kod pocztowy: 41940. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 243017989. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Centrum Kształcenia "prymus" Sp. Z O.o.. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 324112224.