Prywatne Studium Zawodowe Dla Dorosłych - Gdów

no image Prywatne Studium Zawodowe Dla Dorosłych to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Gdów, nr 258, kod pocztowy: 32420. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 351460161. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 122515555, a także za pośrednictwem faksu 122515555.