Policealne Studium Ekonomiczne Łódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Porozumienia Z Europą - Łódź

no image Policealne Studium Ekonomiczne Łódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Porozumienia Z Europą to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Łódź, ulica Wrześnieńska, nr 64, kod pocztowy: 91045. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 470817079. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Łódzkie Stowarzyszenie N.r. Porozumienia Z Europą. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 426550004, a także przez faks 426171785.