Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Lubaniu - Lubań

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Lubaniu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Lubań, ulica Leśna, nr 8, kod pocztowy: 59800. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 021976963. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 757217267, a także za pośrednictwem faksu 727217267.