Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Bytom

no image Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Bytom, ulica Plac Jana Iii Sobieskiego, nr 1, kod pocztowy: 41902. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 871725585. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 322804053, a także za pośrednictwem faksu 322804053.