Szkoła Policealna Nr 2 Dla Dorosłych - Malbork

no image Szkoła Policealna Nr 2 Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Malbork, ulica Aleja Wojska Polskiego, nr 493, kod pocztowy: 82200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 220089030. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 556471901, a także za pośrednictwem faksu 556471908.