Szkoła Policealna Nr 2 Dla Dorosłych - Brzeg

no image Szkoła Policealna Nr 2 Dla Dorosłych to publiczna placówka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Brzeg, ulica Jana Pawła Ii, nr 28, kod pocztowy: 49300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 160099164. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 52, z czego 44 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski.