Zaoczna Policealna Szkoła

no image Zaoczna Policealna Szkoła "cosinus" W Kaliszu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Kalisz, ulica Majkowska, nr 11, kod pocztowy: 62800. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 473084915. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada "cosinis" Sp.zo.o. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 627673481, a także przez faks 627673481.