Szkoła Policealna - Cudzynowice

no image Szkoła Policealna to publiczna placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Cudzynowice, ulica Cudzynowice, nr 176, kod pocztowy: 28500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 260332835. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 38, z czego 24 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 413521162, a także przez faks 413521162.