Pomorskie Studium Biznesu Dla Dorosłych W Słupsku - Słupsk

no image Pomorskie Studium Biznesu Dla Dorosłych W Słupsku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Słupsk, ulica Garncarska, nr 21, kod pocztowy: 76200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 771254568. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Centrum Edukacyjne Technik H Szyc, B Musznicka. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 598417108, a także za pośrednictwem faksu 598417109.