Medyczna Szkoła Policealna

no image Medyczna Szkoła Policealna "awans" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Kielce, ulica Helenówek, nr 2, kod pocztowy: 25661. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 290656879. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 413660253, a także za pośrednictwem faksu 413660253.