Szkoła Policealna ,,Lider

no image Szkoła Policealna ,,Lider" W Śremie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Śrem, ulica Jana Kochanowskiego, nr 2, kod pocztowy: 63100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 634636365. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 612835462, a także za pośrednictwem faksu 612835462.