Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony

no image Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "lider" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Opole, ulica T. Kościuszki, nr 39-41, kod pocztowy: 45063. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 151550309. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 604420510, a także za pośrednictwem faksu 343613462.