Szkoła Policealna Nr 1 W Trzebini - Trzebinia

no image Szkoła Policealna Nr 1 W Trzebini to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Trzebinia, ulica Krakowska, nr 12, kod pocztowy: 32540. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 357697496. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 326121185, a także za pośrednictwem faksu 326121185.