Szkoła Policealna Nr 9 - Kraków

no image Szkoła Policealna Nr 9 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Kraków, ulica Os Złota Jesień, nr 16, kod pocztowy: 31828. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 356566131. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 126446330, a także przez faks 126446330.