Szkoła Policealna Centrum Edukacyjnego Talent - Promocja - Postęp - Gryfice

no image Szkoła Policealna Centrum Edukacyjnego Talent - Promocja - Postęp to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Gryfice, ulica Cukrownicza, nr 2, kod pocztowy: 72300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 321269653. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 913846040, a także przez faks 913846040.