Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Żarowie - Żarów

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Żarowie to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Żarów, ulica Zamkowa, nr 10, kod pocztowy: 58130. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 891417193. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 11, z czego 4 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 748580403, a także za pośrednictwem faksu 748580403.