Niepubliczna Policealna Szkoła Hotelarsko - Turystyczna - Sosnowiec

no image Niepubliczna Policealna Szkoła Hotelarsko - Turystyczna to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Sosnowiec, ulica Żytnia, nr 26, kod pocztowy: 41205. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 272405602. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 322668609, a także za pośrednictwem faksu 322668609.