Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu

no image Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu "żak" W Lesznie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Leszno, ulica Rynek, nr 33, kod pocztowy: 64100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 100190115. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Centrum Nauki I Biznasu "żak" Sp. Z O.o.. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 655202300, a także przez faks 655202300.