Medyczna Szkoła Policealna - Przemyśl

no image Medyczna Szkoła Policealna to publiczna jednostka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Przemyśl, ulica Słowackiego, nr 85, kod pocztowy: 37700. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 651419746. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 403, z czego 325 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Samorząd Województwa. Szkoła jest miejscem pracy dla 16 pełnoetatowych nauczycieli, a także 35 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 166783955, a także przez faks 166786128.