Zaoczna Policealna Szkoła

no image Zaoczna Policealna Szkoła "cosinus" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Chorzów, ulica Dąbrowskiego, nr 53, kod pocztowy: 41500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 473084915. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada "cosinus" Sp Z O O . Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 322494107, a także przez faks 322494107.