Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Zabrzu - Zabrze

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Zabrzu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Zabrze, ulica Wolności, nr 235d, kod pocztowy: 41800. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 240296902. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Centrum Kształcenia Prymus. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 327761350, a także za pośrednictwem faksu 327761350.