Jom Pharmaceutical Services, Inc

no image Jom Pharmaceutical Services, Inc znajduję się w Somerset przy drodze o nazwie 1 Cottontail Lane (kod pocztowy 8873). Wyżej wymieniona firma charakteryzuje się rodzajem Foreign Business Corporation. W rejestrze stanowym ma numer porządkowy 54927893 a została zgłoszona w dniu 9/24/2008. Aktualne informacje dotyczące firmy dostępne są pod adresem http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=54927893&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.