Zaoczna Policealna Szkoła

no image Zaoczna Policealna Szkoła "cosinus" W Skierniewicach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Skierniewice, ulica Pomologiczna, nr 6, kod pocztowy: 96100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 473084915. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Cosinus Sp Z O o . Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 468312281, a także za pośrednictwem faksu 468312281.