Profesja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego - Łódź

no image Profesja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Łódź, ulica Piotrkowska, nr 16, kod pocztowy: 90269. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 472967280. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Profesja Ckk Sp. Z O.o.. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 426301316, a także przez faks 426301308.