Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) - Międzyświeć

no image Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Międzyświeć, ulica Malinowa, nr 10, kod pocztowy: 43430. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 072741105. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 20, z czego 18 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 338533766, a także przez faks 338533766.