Profesja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego - Koszalin

no image Profesja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Koszalin, ulica Zwycięstwa, nr 115, kod pocztowy: 75601. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 472967280. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp Z O o . Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 943420596, a także za pośrednictwem faksu 943465238.