Szkoła Policealna Poznańskiego Centrum Edukacji (Dwuletnia Dla Dorosłych) - Poznań

no image Szkoła Policealna Poznańskiego Centrum Edukacji (Dwuletnia Dla Dorosłych) to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Poznań, ulica Łozowa, nr 77, kod pocztowy: 61448. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 630962487. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 618280940, a także przez faks 618280940.