Profesja Xiii Cetrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Kosmetyczne - Wrocław

no image Profesja Xiii Cetrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Kosmetyczne to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Wrocław, ulica Rynek, nr 26/2, kod pocztowy: 50101. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 472967280. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Profesja Cetrum Kształcenia Kadr Sp Z O o . Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 713460337, a także za pośrednictwem faksu 713460339.