Cascade Fermentation Association

no image Cascade Fermentation Association znajduję się w Redmond przy ulicy o nazwie 223 Sw 6Th St (zip 97756). Wyżej wymieniona organizacja charakteryzuje się rodzajem Domestic Nonprofit Corporation. W rejestrze stanowym ma numer porządkowy 99536493 a data rejestracji to 2/3/2014. Szczegółowe dane dotyczące firmy dostępne są na stronie http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=99536493&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.