Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych "lider" W Zamościu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Zamość, ulica Partyzantów, nr 21, kod pocztowy: 22400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 430067876. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Centrum Usług Szkoleniowych "lider" W Lublinie. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 846391163, a także za pośrednictwem faksu 846391163.