Szkoła Policealna - Świętochłowice

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Świętochłowice, ulica Gen Wł Sikorskiego, nr 9, kod pocztowy: 41600. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 278106510. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 35, z czego 25 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 327700060, a także za pośrednictwem faksu 327700062.