Policealna Szkoła Budownictwa

no image Policealna Szkoła Budownictwa "żak" W Gdańsku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Gdańsk, ulica Targ Drzewny, nr 3/7, kod pocztowy: 80855. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 100190115. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Centrum Nauki I Biznesu "żak" Sp.z O.o.. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 583084206, a także za pośrednictwem faksu 583084207.